RK128.jpg

W dniach 19-20.05.2023 w Licheniu, odbyła się XIII Konwencja Stanowa Rycerzy Kolumba w Polsce - której mottem przewodnim były słowa Św. Jana Pawła II - Jezus Chrystus jest tą zasadniczą drogą Kościoła. On są jest naszą drogą „do domu Ojca" - zaczerpnięte z encykliki Redemptor Hominis, Jan Paweł II.


Podczas trwania Konwencji Rada Rycerzy Kolumba15420 z Kozienic została wyróżniona i uhonorowana Dyplomem za przygotowanie 2400 paczek z pomocą humanitarną dla Ukrainy oraz Podziękowaniem za zaangażowanie się w zakup i przekazanie potrzebującym dzieciom kurtek zimowych w ramach programu „Kurtki dla dzieci/Coats for Kids" dla dzieci potrzebujących z terenu Powiatu Kozienickiego przy współpracy z Caritas, które odebrał w imieniu Rady Rycerzy Kolumba15420 z Kozienic Wielki Rycerz Brat Grzegorz Przybysz.
Bardzo dziękujemy i Bóg zapłać za wszelką pomoc wszystkim darczyńcom, a w szczególności sponsorom SKOK Energia, Ochotniczej Straży Pożarnej za udostępnienie remizy strażackiej przy ul. Lubelskiej w Kozienicach do spakowania paczek i przygotowania do transportu, wolontariuszom z Panią i uczniami z Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej, Harcerzom, Braciom Rycerzom Kolumba z Rady z Kozienic wraz z Rodzinami, Parafialnemu zespołowi Caritas w Kozienicach wraz z Panią Zofią Wnukowską oraz za medialne wsparcie redakcji Kronika Kozienicka i Radio Plus Radom.

Z braterskim pozdrowieniem Vivat Jezus 🙏
Funkcjonariusze Rady Rycerzy Kolumba 15420 Kozienice

RK129.jpg

RK130.jpg