Historia Parafii Świętej Rodziny

Z chwilą budowy Elektrowni "Kozienice" powstawały nowe osiedla mieszkaniowe w mieście Kozienice. Zaistniała potrzeba duszpasterstwa na nowym Osiedlu "Energetyki".

1980 - rozpoczęcie budowy budynku katechetyczno- mieszkalnego

1981 - Ksiądz Dziekan Kanonik Stefan Siedlecki poprosił Ks. Biskupa Ordynariusza i odpowiednie władze państwowe o zgodę na budowę kościoła na Osiedlu "Energetyki"

1984 - 1 września - pierwsza Msza Święta na placu budowy Kościoła

1984 - 2 września - na mocy dekretu Ks. Bp. Edwarda Materskiego powstaje samodzielny ośrodek duszpasterski

1984 - powstaje projekt kościoła autorstwa mgr. inż. Franciszka Okowińskiego i inż. Józefa Stępnia

1985 - 1 maja - rozpoczęły się wykopy na fundamenty Kościoła;

1985 - w tym roku zalane zostały ławy fundamentowe pod prezbiterium; w tym samym czasie trwa budowa Domu Parafialnego

1986 - zostały zalane ławy fundamentowe pod cały kościół

1987 - w Lublinie Ojciec Św. Jan Paweł II w czasie III pielgrzymki do Ojczyzny poświęcił kamień węgielny; trwają prace przy budowie świątyni

1991 - poświęcenie dzwonów:

Józef - dar mężczyzn z napisem:
TEGO, KTÓRY W NAZARECIE TOBIE POWIERZONY BYŁ MY STRZEŻEMY NA TYM ŚWIECIE, GDZIE MAJESTAT BOŻY SKRYŁ

Maryja - dar kobiet z napisem:
NIECH ŁASKA TWOJA ZAWSZE NAM SPRZYJA

Św. Rodzina - dar dzieci z napisem:
ACH, WITAJ, ZBAWCO Z DAWNA ŻĄDANY

1991 - 1998 - trwają prace przy wznoszeniu murów świątyni, konstrukcji dachowej i we wnętrzu Kościoła

1998 - 27 grudnia - w czasie odpustu parafialnego podczas uroczystej Mszy Św. o godzinie 12°° Ordynariusz Diecezji J. E. Ks. Bp. Edward Materski dokonał poświęcenia wybudowanego kościoła

2000 - 2001 ułożono posadzkę granitową w całym kościele i zrobiono ławki dla wiernych

2001 - 15 sierpnia - J. E. Ks. Bp. Jan Chrapek poświęcił ołtarz boczny w kaplicy Matki Bożej.

W ołtarzu zostały umieszczone trzy obrazy:

  • w centralnej części obraz M. B. Częstochowskiej
  • po prawej stronie obraz św. Maksymiliana Marii Kolbe - patrona energetyków
  • po lewej stronie św. brata Alberta - patrona dzieł miłosierdzia

2002 - uruchomiono centralne ogrzewanie

2003 - zamontowano witraże ukazujące życie Świętej Rodziny;

2004 - budowa wieży kościelnej

2005 (czerwiec) - zwieńczenie wieży kościelnej stalową kopułą

2005 (październik) - przeniesienie dzwonów ze stalowej konstrukcji przy kościele na wybudowaną dzwonnicę

2006 - zamontowanie Inteligentnego Systemu Napędowego Dzwonów wraz z bezprzewodowym, elektronicznym sterowaniem na nowo wybudowanej dzwonnicy;

2007 - wybudowanie drugiego ołtarza bocznego -„Miłosierdzia Bożego”

2007 - zamontowanie nowoczesnego Cyfrowego Rzutnika Tekstów Pieśni CRT-20 sterowanego drogą radiową

2007 – wymiana nagłośnienia kościoła

2007 – pomalowanie wnętrza kościoła

2007 – zamontowanie w oknach dzwonnicy metalowych żaluzji