Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny 

ul. Głowaczowska 41, 26-900 Kozienice

 Tel. (0-48) 614 87 70

 

Telefon dyżurny Kapelana szpitalnego: 691-738-710

 

Kancelaria Parafialna czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 17.00 - 18.00

w soboty od 8.00 - 9.00

 

Numer konta bankowego:

Pekao S.A. 49 1240 5862 1111 0010 5866 0806


 

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu:

 

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

 

Bierzmowanie

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

 

Pierwsza Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka

 

Małżeństwo

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

 

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)