caritas

Parafialny zespół Caritas przy parafii Św. Rodziny powstał w 2001r. a jego opiekunem był ks. Michał Warchoł i pełnił te funkcję do 2009r. Od 1 czerwca 2009 do czerwca 2010 funkcję tę pełnił ks. Mieczysław Marchewka. W czerwcu 2010 r. nowym opiekunem Naszego zespołu Caritas został ks. Henryk Kowalczyk. Od 2014 roku zespołem opiekuje się ks. Proboszcz Władysław Sarwa.

 

 

 

 Skład Parafialnego Zespołu Caritas tworzą:

- ks. kan. Władysław Sarwa

- Irena Sapijaszko

- Genowefa Furga

-Maria Wolińska


Obecnie Caritas Parafialny obejmuje swoją opieką 350 osób w ramach programu Pomocy Żywnościowej (PEAD).

Siedziba Caritas znajduje się w budynku parafialnym (plebania) od strony zachodniej.

Wszystkie rodziny potrzebujące pomocy mogą skorzystać z programu PEAD po wcześniejszym okazaniu zaświadczenia z MOPS w Kozienicach.


PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

PRZY PARAFII ŚW. RODZINY W KOZIENICACH

ul. GŁOWACZOWSKA 41

26-900 KOZIENICE

 

JEŚLI CHCESZ NAM POMÓC :

ZADZWOŃ: 48-614-87-70

NR KONTA : Bank Pekao S.A. o/Kozienice

18 1240 5862 1111 0010 5866 1946

NIP : 812-14-23-637

 

 Co to takiego PEAD ?

Misja PEAD

Misją Federacji jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia w Polsce poprzez działalność własną i wspieranie członków Federacji.

Federacja jest zespołem dobrowolnie współtworzonym przez różnorodne Banki Żywności, których wspólne wartości i działania są wspierane i reprezentowane przez Zarząd.

Członkiem Federacji może być Bank Żywności posiadający osobowość prawną, zarejestrowany w Polsce, spełniający określone wymogi.

Do podstawowych kierunków działania Federacji należą:

 1. standaryzacja działania banków żywności oraz Federacji
 2. profesjonalizacja działalności
 3. pozyskiwanie nowych źródeł żywności
 4. pozyskiwanie źródeł wsparcia finansowego
 5. reprezentowanie Banków Żywności
 6. rozwój instytucjonalny i strategiczny Federacji

Kierunki te znajdują odzwierciedlenie w planach projektów i planach organizacji na kolejne lata.

Banki Żywności są organizacjami pozarządowymi. Są zarejestrowane jako fundacje, stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń. Ich celem działania jest zmniejszanie obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Banki Żywności zrzeszone w Federacji działają w oparciu o trzy podstawowe zasady:

 • Zasada non-profit - działalność bez zysku - realizowana poprzez bezpłatne pozyskiwane żywności oraz jej bezpłatny rozdział,
 • Zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się bezpośrednio dożywianiem
 • Zasada apolityczności oraz różnorodności światopoglądowej

Sposoby działania Banków Żywności

Banki żywności realizują swoją misję poprzez:

 • Wyszukiwanie źródeł żywności produkowanej w nadmiarze,
 • Pozyskiwanie żywności, w tym produktów o krótkim terminie przydatności, tzw. artykułów niehandlowych, wadliwie opakowanych, których wartość odżywcza nie budzi zastrzeżeń
 • Magazynowanie otrzymanych produktów i ich racjonalną dystrybucję na rzecz organizacji, nie osób indywidualnych
 • Promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnowaniu.

W swoim działaniu Banki Żywności kierują się wartościami, które znajdują odzwierciedlenie w Europejskiej Karcie Banków Żywności.

Każda organizacja społeczna nawiązująca współpracę z Bankami Żywności, pisemnie zobowiązuje się m.in. do nieodpłatnego udostępnienia żywności pochodzącej z Banków Żywności swoim podopiecznym, dochowania wszelkich standardów związanych z bezpieczeństwem żywności.

Więcej o Bankach Żywności i PEAD znajdziesz pod tym linkiem http://www.bankizywnosci.pl/