W dniu 6 stycznia 2015 r., w święto Objawienia Pańskiego, już po raz trzeci ulicami Kozienic przeszedł Orszak Trzech Króli, tym razem w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Fundacja Orszak Trzech Króli.

Dzień Objawienia Pańskiego, Święto Epifanii, potocznie nazywane w Polsce Świętem Trzech Króli, zamyka cykl świąteczny Bożego Narodzenia. Wspominane jest wówczas ewangeliczne wydarzenie, w którym Mędrcy ze Wschodu nazywani również Królami lub Magami (w VIII wieku nadano im imiona Kacper, Melchior i Baltazar), wyruszyli do Betlejem, by pokłonić się Nowonarodzonemu Jezusowi. Prowadzeni przez betlejemską gwiazdę, przynieśli Małemu Dzieciątku Jezus drogocenne dary: mirrę, złoto i kadzidło. Od 2011 roku, po ponad pięćdziesięciu latach przerwy, jest to w Polsce znowu dzień wolny od pracy, podobnie jak i w wielu innych krajach na świecie.

 

W tym roku Orszak rozpoczął się ok. godz. 13.00, po Mszy świętej w Kościele pw. Św. Krzyża. Doskonale prezentujące się - w strojach historycznych - postacie, ubrane w kolorowe tuniki dzieci z kozienickich szkół nr 1 i 3 oraz Rycerze Kolumba niosący flagi poszczególnych królów, tworzyły barwne orszaki. Całe to niecodzienne zgromadzenie przeniosło tłumy kozieniczan do czasów Palestyny sprzed dwóch tysięcy lat.

Tegoroczny Orszak przedstawiał cztery sceny biblijne.

Scena pierwsza rozpoczęła się przywiezieniem przez legionistów rzymskich edyktu Cezara Augusta o spisie ludności, który został odczytany przez wielkorządcę Syrii - Kwiryniusza. Z tego też powodu Św. Józef i Maryja wyruszyli do Betlejem w Judei, do miasta Dawidowego, aby dać się zapisać, bowiem Św. Józef był potomkiem Króla Dawida. Następnie wraz z trzema królami: Kacprem, Melchiorem i Baltazarem przeżyliśmy „olśnienie gwiazdą”, co zaowocowało zebraniem orszaków i ich wymarszem za tajemniczą gwiazdą. Orszak króla Kacpra był koloru czerwonego, orszak króla Melchiora koloru zielonego a króla Baltazara koloru niebieskiego. Król Kacper przybył ze wschodniej części Europy, król Melchior z Azji, a król Baltazar z Afryki. W scenie tej słyszeliśmy piękne kolędy zaśpiewane przez chór Fermata ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach.

Po przywitaniu licznie zgromadzonych Kozieniczan przez wielkiego rycerza Rady Rycerzy Kolumba w Kozienicach Jarosława Pawelca i wspólnej modlitwie pod przewodnictwem ks. Kazimierza Chojnackiego - proboszcza parafii Św. Krzyża, Orszak Trzech Króli wyruszył w drogę.

Scena druga przeniosła nas na pełen przepychu dwór despotycznego króla Heroda, który został umiejscowiony przed budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach. Król Herod dowiedziawszy się, że do Jerozolimy zmierzają trzej królowie, aby oddać pokłon nowonarodzonemu królowi izraelskiemu, wpada - za namową swojego ambasadora - na diabelski pomysł zgładzenia Dzieciątka z Betlejem przy pomocy trzech mędrców.

Przy śpiewie kolęd pod przewodnictwem Diakonii Muzycznej z parafii św. Krzyża, Orszak Trzech Króli z ulicy Warszawskiej udał się ulicą Legionów pod kozienicką pływalnię „Delfin”, gdzie została przedstawiona trzecia scena - diabelskich sztuczek, walki dobra ze złem i bramy do nieba. Scenę tę zaprezentowała młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach. Młodzież wcieliła się w postacie diabłów, które to zwodzą i kuszą ludzi do czynienia zła. Dzięki Aniołom Stróżom trzej królowie wraz ze swoimi orszakami nie dali się zwieśc i Orszak mógł dalej podążac do celu – betlejemskiej szopki.

Rozśpiewany Orszak ulicą Głowaczowską, Kochanowskiego, Konstytucji 3 maja i Al. 1 Maja udał się pod Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, gdzie zatrzymała się gwiazda betlejemska i ujrzeliśmy stajenkę, a w niej Św. Rodzinę: Józefa, Maryję i Dzieciątko Jezus. Tu została przedstawiona ostatnia - czwarta scena. Trzej Królowie złożyli pokłony nowonarodzonemu Dziecięciu i podarowali Mu: złoto, kadzidło i mirrę.

Złoto symbolizuje królewską godność Dzieciątka Jezus, kadzidło – boskie pochodzenie Dzieciątka i jego rolę w dziele zbawienia ludzkości, natomiast mirra jest proroctwem męczeńskiej śmierci Jezusa.

Na zakończenie tegorocznego Orszaku proboszcz parafii św. Krzyża - ks. Kazimierz Chojnacki udzielił błogosławieństwa uczestnikom orszaku i zaprosił licznie zebranych Kozieniczan na przyszłoroczny Orszak Trzech Króli. Była rówież możliwość zrobienia sobie pamiątkowej fotografii ze Świętą Rodziną i Trzema Królami.

Kolorowy, radosny, pełen kolędowego śpiewu Orszak na ulicach Kozienic stał się wydarzeniem, w którym uczestniczyło kilka tysięcy osób – całe rodziny, stowarzyszenia, organizacje i instytucje, wspólnoty parafialne i pojedynczy ludzie.

Hasłem tegorocznego Orszaku było: Pokój. Radość. Rodzina. – PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM.

 

Organizatorzy:

Rada Rycerzy Kolumba nr 15 420 w Kozienicach im. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej

Patronat honorowy:

Proboszcz Parafii Św. Krzyża w Kozienicach, ks. kanonik Kazimierz Chojnacki

Proboszcz Parafii Św. Rodziny w Kozienicach, ks. dziekan Władysław Sarwa

Burmistrz Miasta Kozienice, dr Tomasz Śmietanka

Sponsorzy:

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa w Kozienicach

Partnerzy:

- Parafialny Zespół Caritas przy Parafi Św. Krzyża w Kozienicach
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach
- Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach
- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
- Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach
- Chór FERMATA przy Szkole Muzycznej I st. w Kozienicach
- Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
- Chór Fa-Mi-Re przy Kościele p.w. Św. Józefa w Kozienicach
- Diakonia Muzyczna przy Kościele p.w. Św. Krzyża w Kozienicach