Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży w dniach 14-15 kwietnia 2015 r. w Kozienicach.

W dniu 14 kwietnia 2015 r. do Kozienic przybyły z parafii Jedlińsk symbole Światowych Dni Młodzieży: Krzyża Świętego oraz Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego).

 

Uroczyste powitanie Symboli ŚDM nastąpiło w Kościele p.w. Świętej Rodziny. Po modlitwie i nauce głoszonej przez Biskupa Henryka Tomasika, ok. godz. 16 Symbole nawiedziły kozienicki szpital a następnie ok. godziny 18 Dom Pomocy Społecznej, gdzie adorację prowadziło Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z parafii Św. Krzyża. Po godzinie 19 Krzyż Święty i Ikona Matki Bożej przybyła do Kościoła rektoralnego p.w. Św. Józefa u Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, gdzie odbyła się adoracja Symboli. Po godzinie 20 z Kościoła p.w. Świętego Józefa ulicami Kozienic odbyła się droga krzyżowa, gdzie rozważania przygotowali kandydaci do bierzmowania. Ok. godziny 21 w Kościele Św. Krzyża odbył się Apel Jasnogórski, który poprowadzili wyznaczeni uczniowie szkół Centrum Światowych Dni Młodzieży dekanatu Kozienice i Głowaczów wraz z młodzieżą z parafii tworzących kozienickie centrum ŚDM (złożenie duchowych darów) w oprawie muzycznej Diakonii Muzycznej z parafii Św. Krzyża i uczniów kozienickiej szkoły muzycznej. Ok. godz. 22.30 odbyła się adoracja indywidualna z możliwością dotknięcia Miłosierdzia Bożego w Sakramencie Pokuty.

O godzinie 0.00 dnia 15.04.2015 r. w Kościele p.w. Św. Krzyża odbyła się uroczysta Msza Święta o Krzyżu Świętym z oprawą liturgiczna Rycerzy Kolumba z Rady nr 15420 w Kozienicach im. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej.

Po Mszy Świętej symbole Światowych Dni Młodzieży były adorowane przez następujące wspólnoty religijne kozienickich parafii wraz z mieszkańcami Kozienic:

01.00– adoracja Rodziny Różańcowej – Różaniec Święty

02.00 – adoracja przez Koło Przyjaciół Radio Maryja

03.00-06.00 – mieszkańcy Kozienic

Ok godziny 6 obyły się Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N.M.P. Następnie o godzinie 7 msza Święta o św. Janie Pawle II. O godzinie 9 odbyła się Msza Święta z udziałem dzieci szkół podstawowych, a o godzinie 11 z udziałem młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych (złożenie duchowych darów).

Ok. godziny 13 nastąpiło pożegnanie Krzyża Świętego i Ikony Matki Bożej oraz przekazanie Symboli do Centrum ŚDM w Zwoleniu.

Rycerze Kolumba z Kozienickiej Rady nr 15 420 im. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej brali czynny udział przy nawiedzaniu Krzyża Świętego i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani w w/w miejscach w Kozienicach.

W Niedzielę Wielkanocną - 22 kwietnia 1984 roku, na zakończenie Roku Świętego, Ojciec Święty przekazał młodzieży Krzyż Roku Jubileuszowego. Jan Paweł II powiedział wówczas: „Umiłowani młodzi, u kresu Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa. Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie". Od Niedzieli Palmowej 2003 roku, obok Krzyża Światowych Dni Młodzieży, pielgrzymuje kopia ikony Matki Bożej Salus Populi Romani.